Co-creatie is een vorm van samenwerking tussen mens en natuur. Van zichzelf is natuur altijd in balans.

 

Natuur betekent vanuit co-creatief oogpunt: alle vormen om ons heen, van bomen en planten tot onze huizen. Als mens kunnen we dan ook samenwerken met zowel bomen als huizen. Met nieuwe vormen tot gevolg.

Binnen de co-creatie werk je samen met de natuur die jij beheert op aarde zoals je eigen huis en perceel, de bomen op je perceel en je eigen mobiele telefoon. Ook kun je co-creatief samenwerken als er aan jou een hulpvraag wordt gesteld. In dit geval kun je dan co-creatief samenwerken met het huis en het perceel, de boom en de mobiele telefoon van de hulpvrager.

De balans van de gecreëerde nieuwe vormen wordt mede bepaald door de intenties, emoties en gedachten van de betrokken mensen. Overheerst bij die mensen het verstand, en creëren ze vanuit wil en angst, dan ontstaan er creaties die onbedoelde of ongewenste effecten kunnen hebben.

Bij co-creatie is de samenwerking tussen mens en natuur bewust en gelijkwaardig. Natuur helpt ons om via gevoel, intuïtie en verstand in vrijheid tot afgestemde, ‘natuurlijke’ wensen te komen. Deze wensen komen veelal voort uit de stroom van liefde in ons hart.

In gesprek met de natuur

Co-creatieve processen hebben een systematiek om ‘in gesprek’ met de natuur te komen. Via dit gesprek is het mogelijk om problemen en wensen te formuleren die werkelijk bij ons en onze leefomgeving passen. Door dit overleg kan de natuur nieuwe vormen creëren die in zichzelf en met de leefomgeving in balans zijn. Hierdoor ontstaat een verdiept samengaan van menselijk bewustzijn en het natuurlijke lichaam van de mens.

Verhelderd bewustzijn

Ons dagelijks leven kunnen we hierdoor bewuster en helderder waarnemen. Dit verhelderde bewustzijn laat een lichter licht in jezelf stralen. En vanuit dit licht kun je je weer verdiept verbinden met de aarde. Vanuit deze verbinding ontstaan weer verdiepte inzichten in je dagelijkse leven.  Deze nieuwe inzichten zijn weer een bedding om te voelen, waar te nemen, te creëren en te verbinden.

 

> Lees meer: Co-creatie in de praktijk